Toiminta

MLL Tikkakosken toiminnan keskeisenä sisältönä on lapsiperheille suunnattu toiminta, vanhemmuuden tukeminen ja perheiden hyvinvointi.

Yhteistyötä kaupungin kulttuuri- ja nuorisotoimen ja muiden paikkakunnalla toimivien vapaaehtoisjärjestöjen kanssa tehdään tiiviisti mm. järjestämällä erilaisia tapahtumia yhteisvoimin. Olemme myös Kehittyvä Tikkakoski –yhdistyksen yhdistysjäsen.

Yhtenä tavoitteenamme on koulutilojen ja lähiympäristön tehokkaampi käyttö.

Yhdistyksessä seurataan tarkasti Jyväskylän kaupungin päätöksentekoa etenkin lapsia koskevissa asioissa. Painostamme päättäjiä pitämään lapsiperheistä hyvää huolta mm. laatimalla kannanottoja kuntaan.

Yhdistyksemme on ollut mukana myös Varhaisen tuen palvelut lapsiperheille Tikkakoskella –työryhmässä (VARTTI).